Individueel traject

Je kan contact met ons opnemen via 0465 07 59 94, e-mail of het contactformulier.

Intakeverantwoordelijke (Margot Cresens) neemt binnen de 3 werkdagen telefonisch contact op en plant samen met jou een datum voor een eerste kennismaking. Dit garanderen wij binnen 2 weken. 

In dit eerste gesprek bekijken we samen welk probleem of problemen zich stellen en vormen we al een eerste beeld van wat nodig zou zijn om je hiermee te helpen. Er wordt ook ruimte voorzien om vragen te beantwoorden.

Na dit eerste gesprek wordt intern overlegd met andere psychotherapeuten zodat we een zo goed mogelijk aanbod kunnen samenstellen. Daarna neemt de intaker terug contact op om het plan met jou te bespreken. Dit houdt in dat we voorstellen welke therapeut jouw begeleiding op zich zal nemen en welke samenwerking er zou kunnen zijn met andere therapeuten. 

We stellen steeds een trajectbegeleider aan. Dit is de persoon die beschikbaar blijft voor jou wanneer je de begeleiding start. Bij deze persoon kan je steeds terecht als je vragen hebt of ergens mee zit.

Have a question?