Missie

VZW Otti werd opgericht om een geïntegreerd en holistisch aanbod te bieden aan mensen die problemen ervaren met angst. Dit betekent dat Otti verschillende therapeuten samenbrengt die elk hun eigen expertise hebben en hen laat samenwerken. De stap om hulp te zoeken voor een angstprobleem is vaak nog erg groot. Er bestaan zoveel verschillende technieken, methoden en therapieën om met angst om te gaan, dat het moeilijk is om te weten hoe iemand best kan worden geholpen. Er is niet één manier.

Het doel van Otti is verschillende therapeutische methoden onder één dak te brengen en de best passende methoden te kiezen. De overtuiging dat de samenwerking tussen deze verschillende disciplines tot een veel beter resultaat leidt, is hierbij het kernidee.

Otti gaat uit van het idee dat je je eigen traject bepaalt en dat verschillende methoden en technieken in één traject kunnen worden gebundeld.

Visie

Otti onderschrijft de visie dat angst een gezonde en noodzakelijke emotie is. Angst stelt ons in staat om te reageren op gevaar. Een vaak voorkomende strategie bij het ervaren van angst is het vermijden van wat ons angstig maakt. Dit heeft heel wat negatieve gevolgen waardoor we in het leven vast komen te zitten. Otti gaat voor het op een betere manier leren hanteren van angst door de vermijdingsstrategie te doorbreken. 

We bekijken welke therapiestroming, technieken en methoden voor jou behulpzaam zouden zijn en zorgen voor een integratie van deze elementen in jouw persoonlijk traject. We werken  zoveel mogelijk hindernissen weg door al deze methoden en technieken te bundelen onder één dak.

We gaan op verschillende momenten in jouw begeleiding na of het traject wel goed loopt en of je tevreden bent over jouw begeleiding. Er wordt een trajectverantwoordelijke aangesteld, dit is voor jou een concreet aanspreekpunt wanneer er zich moeilijkheden of hindernissen in de therapie tonen. 

We weten dat de stap naar hulpverlening niet altijd gemakkelijk is, daarom bieden we infosessies en workshops aan. Dit is momenteel nog in opbouw, we werken eraan om een aanbod uit te breiden. Ook voor hulpverleners in de geestelijke gezondheidszorg als eerstelijnswerkers in alle domeinen willen we opleidingen aanbieden. We merken dat zij vaak onzekerheid voelen in het werken met angst. Vanuit deze onzekerheid ontstaat de valkuil te snel mee te stappen in de vermijding van de angst. 

We kiezen bewust niet voor een praktijk, maar voor een Vereniging Zonder Winst. Allereerst omdat we onze focus leggen op de cliënt en zijn noden. We willen als centrale doelstelling niet het economische aspect, maar het maatschappelijke nut voorop stellen. Het opzet is dat alle extra financiering die binnenkomt dan ook terugvloeit naar initiatieven voor de cliënt. Ten tweede omdat we als VZW een overkoepelende organisatie willen zijn die andere praktijken ondersteunt.

Have a question?