Fleur Preckler

cognitieve gedragstherapie (i.o.) begeleiding bij communicatie- en gedragsproblemen tussen hond en mens

Fleur biedt begeleiding bij communicatie- en gedragsproblemen tussen hond en mens.

Cognitieve Gedragstherapie (CGT) is een evidence-based stroming binnen de psycho-therapie die zich richt op het denken en het gedrag van cliënten om zo problemen opnieuw de baas te worden. Als cognitief gedragstherapeut (i.o.) wil Fleur mensen helpen om-denken. Welke gedachten en patronen beheersen ons? Waar komen die vandaan? En hoe leggen we nieuwe paden aan, verruimen we onze keuzemogelijkheden? Hoe leven we vrijer, dichter bij onze kern, weg van angsten en belemmeringen?

Daarnaast biedt ze met Fauna & Fleur begeleiding bij communicatie- en gedragsproblemen tussen hond en mens. Ook hier staan bepaalde overtuigingen die mensen, bijvoorbeeld over hondengedrag, een goede relatie tussen gezin en de hond in de weg. Honden vertonen bepaalde gedragingen die wij als afwijkend beschouwen, we weten niet hoe we ermee om kunnen gaan. Fleur begeleidt mensen om de taal van hun hond beter te begrijpen en zo gedrags- en communicatieproblemen samen aan te pakken.

Specialty

cognitieve gedragstherapie (i.o.) begeleiding bij communicatie- en gedragsproblemen tussen hond en mens

Degrees

Master degree, cognitief gedragstherapeut i.o.

Certificates & awards

in opleiding: cognitief gedragstherapeute FwD Congres 2019, 2020/ Agression in Dogs Workshop- Michael Shikashio / Coaching ism Dogsitief - Ineke Vander Aa

Have a question?